Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : + 420 378 027 006

Tel. ředitelna: + 420 378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  +420 378 027 001

Tel. ŠJ :+ 420 378 027 002
Tel. MŠ: +420 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Státní fond životního prostředí ČR

Co naše škola nabízí?

„Všechny nemusíme naučit všechno, ale každému dítěti bychom měli dát potřebnou dávku sebedůvěry i motivaci k prospěšnému životu.“

 

   

 • školu rodinného typu pro děti od 3 do 11 let
 • školu s dobrým psychosociálním klimatem
 • otevřenost školy - rodiče mají, po domluvě s učiteli, možnost navštívit výuku a zapojit se do procesu podle svých možností a schopností 
 • od školního roku 2007/08 výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu, Začít spolu od začátku inspirovanou mnohaletým ověřováním programu Začít spolu - zacitspolu.eu
 • v rámci vyučování práce v centrech aktivity 1. – 3. třída
 • vyučování formou týmové práce 3. – 5. tř.
 • výuku čtení v 1. třídě tzv. genetickou metodou (cílem je čtení s porozuměním, nejen technika čtení) - video genetická metoda
 • výuku matematiky prof. Hejného, která podporuje logické myšlení dětí a samostatné hledání řešení - video matematika prof. Hejného, příručka pro rodiče
 • aprobovanou výuku anglického jazyka a výpočetní techniky od 1. třídy 
 • práce s knihou či textem v čtenářských dílnách - principy dílny čtení
 • pevný řád, který dává dětem jistotu a kterého jsou spolutvůrci (vlastní pravidla jednotlivých tříd)
 • slovní hodnocení v 1., 2. a 3. třídě
 • pravidelné schůzky Dětského parlamentu se zástupci pedagogického sboru, kde se projednávají náměty, požadavky a nápady dětí prostřednictvím zástupců tříd
 • pravidelné konzultace třídních učitelů s rodiči  
 • pohybově - rekreační režim v tělocvičně školy nebo venkovním hřišti a zahradě v době hlavní přestávky
 • kvalitní svačiny a obědy, možnost výběru nápoje, pestré složení jídelníčku
 • každoroční tématickou školu v přírodě pro žáky všech ročníků
 • jazykově poznávací výjezdy žáků 5. tříd do Londýna
 • možnost výpůjček knih ze školní knihovny
 • od 6:30 do 7:40 a po skončení vyučování do 16:30 hodin kvalitní program ve školní družině
 • pestrou nabídku mimoškolních aktivit a zájmových kroužků

  

 
Cíl naší školy vychází z moudrosti prof. Z. Matějčka:
 
Tajemství výchovy spočívá v tom, zařídit věci tak, aby dítě bylo
úspěšné, a pak je za to pochválit.“
 
Pro nás pedagogické pracovníky to znamená:
·         položit pevné základy pro další vzdělávání děti s využitím zajímavých forem a metod práce
·         podpořit zájem o celoživotní vzdělávání, neuzavřít dětem tuto cestu nudným a nekvalitním učebním stylem i netaktním způsobem jednání
·         dát dětem jistotu a důvěru v podobě pevného řádu, jehož pravidel jsou spolutvůrce
·         vést děti k vlastní sebeúctě i úctě k dalším formám života
·         vlastním příkladem motivovat děti pro kvalitní žebříček hodnot i zdraví prospěšný styl života.
·         svou kvalitní prací a respektováním osobnosti každého dítěte získat důvěru a spolupráci rodičů
·         stále se vzdělávat a vytrvale pracovat na odstraňování svých rezerv
 
Naším cílem je preferovat stránku osobnostního rozvoje každého dítěte před stránkou pouze vědomostní.
 
 

 

Design by SITMP