Úřední deska - Aktuality

Platby za kroužky 2021/2022 více

 

Platba školného MŠ 2021/2022 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

O programu Začít spolu

O programu Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu je v České republice se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v systému české vzdělávací soustavy.

Program Začít spolu v naší škole

Od roku 1996 uskutečňujeme alternativní program Začít spolu, který je založen na aktivním získávání poznatků a souvislostí mezi nimi zapojením všech smyslů, na zařazování kooperativních a týmových činností, individualizaci, kvalitním rozvíjejícím hodnocení i sebehodnocení a větším zapojení rodin a veřejnosti do výchovně vzdělávacího procesu.

Tento program se stal základním kamenem pro náš vlastní ŠVP Začít spolu od začátku, podle kterého se vzdělávají naše děti od roku 2007.

  

Ze základních principů ZaS realizujeme:

 • individuální přístup k dítěti
 • alternativní organizaci vyučování
 • vyučování v centrech aktivity
 • partnerství rodiny a školy
 • podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
 • projektové vyučování a další metody a formy práce
 • sebehodnocení, hodnocení, hodnotící kruh

 

             

 

 • týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
 • metody kritického myšlení
 • prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s předměty
 • komunikaci, řešení problémů, rozhodování
 • slovní hodnocení
 • tvorba třídních pravidel
 • ranní kruh

            

                                                          

Naší prioritou je osobnostní výchova, na jejímž konci bychom rádi viděli děti svobodné, tudíž vnitřně ukázněné, tolerantní, připravené vyrovnaně řešit změny, které život přináší.

Po celý rok jsou děti vedeny k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke kooperaci a vzájemnému naslouchání.

Děti se učí vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

                            

Výstupy z aktivit našeho programu

 • besedy
 • exkurze
 • portfolia
 • plakáty
 • výstavy
 • grafy
 • projektové knihy

 

Design by SITMP