Úřední deska - Aktuality

Platby za kroužky 2021/2022 více

 

Platba školného MŠ 2021/2022 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Začít spolu od začátku“

Název školy:Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň příspěvková organizace
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Adresa:nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
Telefon:378 031 111
Část školy:mateřská škola
IČO:708 789 51
IZO MŠ:107 543 176
Adresa:
U Školy 7, 326 00, Plzeň
Vltavínová 10, 326 00, Plzeň
Ředitelka školy:Mgr.Věra Šimečková
Vedoucí učitelky MŠ:Iveta Holubová
Učitelky MŠ:
Modré pastelky: Ladislava Kortanová, Martina Kondrová, Edita Knorrová (asistentka)
Oranžové pastelky: Miroslava Sosnová, Helen Karmínová, Martina Hrstková (asistentka)
Zelené pastelky: Iveta Holubová, Charlotte Kejzlarová, Kateřina Retová (asistentka)
Počet tříd:3
Kapacita:74
Telefon:378 027 003 - Modrá třída, 378 027 006 - Zelená a Oranžová třída
E-mail:mscernice@seznam.cz
Webové stránky:www.zscernice.7data.cz

MOTO:

DÍTĚ je největší radostí našeho života, proto z něj chceme vychovat plnohodnotného a sebevědomého jedince, který je okolím přijímán a uznáván.

CHCEME, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené a schopné sebeovládání.

CÍLEM našeho programu je, aby se dítě v MŠ bezpečně a příjemně (jistota, pochopení orientace v prostoru, orientace v denním režimu a vzájemných mezilidských vztazích)a v tomto prostředí rozvíjelo své kompetence (dílčí poznatky, dovednosti a postoje).

CHARAKTERISTIKA MŠ

Naše mateřská škola se nachází v Plzni - Černicích. Historické centrum Černic bylo postaveno v 1. polovině 15. století. V posledních letech prochází obvod rozsáhlou modernizací, vybudovala se infrastruktura, staví se obytné zóny. Městský obvod Černice je atraktivní lokalita na jižním okraji Plzně. Poloha školy nám umožňuje dostat se během chvíle do volné přírody.

Ve třídách jsou děti věkově smíšené od 3 do 7 let. MŠ je trojtřídní s celodenním provozem a její celková kapacita je 74 dětí.

Třída "Modré pastelky" (21 dětí) zůstala ve staré budově základní školy, U Školy 7, Plzeň.

Dvě třídy "Oranžové pastelky" (27 dětí)  a "Zelené pastelky" (26 dětí), jsou v nově postavené budově, Vltavínová 10, Plzeň.

 ORGANIZACE TŘÍD

Modrá třída

6.30 - 8.00 příchod dětí
6:30 - 8:45 volné hry dětí
8.00 - 8.30 průběžná svačina
8.45 - 9.00 ranní kruh
9.00 - 9.15 pohybové aktivity v tělocvičně (3x týdně)
9.15 - 9.45 centra aktivity
9.45 - 11.45 pobyt venku
11.45 - 12.00 oběd
12.00 - 14.00 odpolední odpočinek
13:15 - 13:35 rozšířené aktivity pro předškolní děti
14.00 - 14.30 odpolední svačina
14.30 - 16.00 volné hry dětí, pobyt na zahradě, odchod domů

 

Oranžová třída a Zelená třída

6.30 - 8.00 příchod dětí
6:30 - 9:00 volné hry dětí
7:45- 8.30 průběžná svačina
9:00 - 9:15 ranní kruh
9:00 - 9:45 pohybové aktivity v tělocvičně (1x týdně)
9.15 - 9.45 centra aktivity
9.45 - 11.45 pobyt venku

11.45 - 12.00 oběd
12.00 - 14.00 odpolední odpočinek
13:15 - 13:35 rozšířené aktivity pro předškolní děti
14.00 - 14.30 odpolední svačina
14.30 - 16.00 volné hry dětí, pobyt na zahradě, odchod domů

 

Rozšířené aktivity MŠ:

  • Pobyt na PC, Smart Table Toolkit, Smart Table - 1 x týdně

Sportovní aktivity:

  • bruslení s rodiči – 45 min.  
  • pobyty v tělocvičně ZŠ - Zelené a Oranžové pastelky 1x týdně (9:00 - 9:40 hodin), Modré pastelky 3x týdně (9:00 - 9:20 hodin)

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Naše základní škola je do programu Začít spolu zapojena od roku 1996 a mateřská škola od roku 1997.
Jádrem vzdělávacího programu Začít spolu je pedagogika orientovaná na dítě. Hlásí se ke kooperativnímu vyučování a pedagogickému konstruktivismu. Velký důraz klade na podnětné prostředí, moderní vyučovací metody, kvalitní hodnocení a evaluaci, spolupráci s rodiči a další vzdělávání pedagogů (včetně certifikace).
Učitel žákům jednostranně nevnucuje pravidla, kterými se musejí řídit. Autoři programu Začít spolu doporučují, aby pravidla vznikala na základě vzájemné dohody. Pravidla jsou zformulována jazykem dětí. Děti je považují za důležitá a chápou jejich smysl, protože se na jejich tvorbě, formulaci i přijetí aktivně podílely. Je velká pravděpodobnost, že se jimi budou skutečně řídit. Totéž samozřejmě očekávají od učitele.
Třída v programu Začít spolu nemá tradiční podobu, ale člení se do tzv. Center aktivity.
Den začíná ranním kruhem, který trvá 10 - 15 minut.
Následuje práce v centrech aktivit na společné téma.
Končíme v hodnotícím kruhu, kde děti prezentují výsledky své práce.
Všechny úkoly, kterým se děti věnují, se vztahují k hlavnímu tématu , který může trvat celý týden, měsíc nebo i déle. Program Začít spolu tedy využívá prvky integrované tématické výuky i projektového vyučování.

 

ZÁPIS DO MŠ

Připravujeme aktualizaci - vždy k nalezení v aktualizacích

POPLATKY

Výše poplatků:
stravné 35,-Kč do 6 ti let, 38,- Kč nad 6 let (více v sekci "Jídelna - Informace k platbám")
školné 530,-Kč (od poplatku jsou osvobozeny děti, které dosáhly 5 let věku do 31.8.2018)

Způsob hrazení stravného:
1. Před zahájením stravování (nejpozději do 5. 9. 2018) je potřeba zaplatit zálohu ve výši 1.000,-Kč za jedno dítě na číslo účtu - 244 373 11/0100, VS 001. Do zprávy pro příjemce je potřeba uvést jméno a příjmení dítěte.

2. Zadejte příkaz k inkasu z vašeho účtu, a to na číslo 244 373 11/0100, VS 657. Limit pro nastavení odchozích plateb nastavte na 1.000,-Kč / na dítě. Do zprávy pro příjemce uveďte opět jméno a příjmení dítěte.

Inkaso provádí škola vždy kolem 20. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla strava odebírána.

Způsob hrazení školného trvalým příkazem z běžného účtu (platby provádět vždy do 5.dne v měsíci) nebo hotově v kanceláři p. Urbanové
Částku ve výši 600.-Kč poukazujte na účet číslo: 52 438 311/0100
VS: 001
Zpráva pro příjemce – jméno dítěte + barva třídy (Zelená, Modrá, Oranžová)

 SEZNAM VĚCÍ PRO POBYT DÍTĚTE V MŠ

  • náhradní prádlo, tepláky, punčocháče, ponožky
  • přezůvky
  • náhradní oblečení pro pobyt venku
  • povlečení a peřinky (polštář, deku, prostěradlo na gumu)
  • umělohmotný hrneček

 

 PLNÉ ZNĚNÍ ŠVP NALEZNETE V PŘÍLOZE - ŠVP 2019 - 2022

 

DODATEK ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZDE

 

 

Design by SITMP