Úřední deska - Aktuality

Platby za kroužky 2021/2022 více

 

Platba školného MŠ 2021/2022 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Zaměstnanci školy

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 

 

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Věra Šimečková, simeckova@tyrsovazsams.plzen.eu

Výchovná poradkyně:
Mgr. Vladimíra Sučková, suckova@tyrsovazsams.plzen.eu

Metodik prevence:
Mgr. Kateřina Suchá, sucha@tyrsovazsams.plzen.eu

Vyučující ZŠ:
Mgr. Bc. Věra Šimečková, učitelka matematiky, simeckova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Vladimíra Sučková, učitelka 1.A, suckova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Dagmar Černá, učitelka 1.B, cerna@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Kateřina Suchá, učitelka 2.třídy, sucha@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Pavlína Dammerová, učitelka 3.třídy, dammerova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Bc. Andrea Dyková, učitelka 4.třídy, dykova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Blanka Škopková, učitelka 5.třídy, skopkova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Jaroslava Švecová, učitelka angličtiny, učitelka, svecova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Lucie Marková, učitelka angličtiny, učitelka, markova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Ing. Filip Vaculík, učitel výpočetní techniky, vaculik@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Veronika Poláková, učitelka angličtiny, učitelka, polakova@tyrsovazsams.plzen.eu


Asistentky pedagoga ZŠ:

Ing. Hana Čáchová, cachova@tyrsovazsams.plzen.eu
Jana Pszczólková, DiS., pszczolkova@tyrsovazsams.plzen.eu
Bc. Eva Balíková, balikova@tyrsovazsams.plzen.eu
Jaroslava Kovářová, kovarova@tyrsovazsams.plze.eu


Vychovatelky školní družiny:
Ing. Hana Čáchová, cachova@tyrsovazsams.plzen.eu
Jana Pszczólková, DiS., pszczolkova@tyrsovazsams.plzen.eu
Bc. Eva Balíková, balikova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Bc. Edita Knorrová, knorrova@tyrsovazsams.plzen.eu

Vyučující MŠ:
Iveta Holubová, holubova@tyrsovazsams.plzen.eu
Charlotte Kejzlarová, BcA., Bc., kejzlarova@tyrsovazsams.plzen.eu
Miroslava Sosnová, sosnova@tyrsovazsams.plzen.eu
Martina Hrstková, hrstkova@tyrsovazsams.plzen.eu
Martina Kondrová, kondrova@tyrsovazsams.plze.eu
Ladislava Kortanová, kortanova@tarsovazsams.plzen.eu

Asistentky pedagoga MŠ:
Mgr. Kateřina Retová, retova@tyrsovazsams.plzen.eu
Mgr. Bc. Edita Knorrová, knorrova@tyrsovazsams.plzen.eu

 
Provozní zaměstnanci:
Alexandra Urbanová, tajemnice školy
Pavel Mastný, školník
Jiří Hrachovec, údržbář

Iva Hemrlová, školnice MŠ
Marcela Kozáková


Školní jídelna:
Monika Kozelková, vedoucí školní kuchyně
Jaroslava Vápeníková, vedoucí kuchařka
Jana Kováříková, kuchařka
Jana Mičková, pomocná kuchařka
Sandra Kuralová, pomocná kuchařka

Úklid:
Filip Čikot
Sandra Kuralová
Marie Žáčková
Marcela Kozáková 

 

 

Design by SITMP