Úřední deska - Aktuality

Platba za školní družinu září - prosinec 2019 více

 

Platby kroužků na škol. rok 2019/2020 více

 

Plán na první školní týden 2019/2020 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: 378 027 004, 005

Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

Email:  ZŠ: tyrsovazs@gmail.com
             MŠ: mscernice@seznam.cz
             ŠJ: cernicesj@seznam.cz


 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Celoškolní projekty

MEDÚZA 2016

Projekt MEDÚZA - projekt mediální výchovy

V rámci projektu Medúza si děti mohly vybrat z devíti mediálních dílen, zaměřených na média, která nás obklopují v každodenním životě.

Podnikli jsme výpravy do televize ZAK, plzeňského rozhlasu, plzeňských divadel, reklamní agentury Delex, fotografického ateliéru a knihovny. Při besedě s novinářkou jsme se dozvěděli, jak vznikají noviny.
Poznatky z besed a exkurzí jsme si pak vyzkoušeli v praxi. Vytvořili jsme model knihovny budoucnosti, vysílání televize Ahoj, rozhlasové vysílání rádia Plevel. Nafotili a upravili jsme spoustu krásných fotek. Vznikli plakáty a návrhy pozvánek na letní slavnost školy. Zahráli jsme si na novináře a dělali jsme rozhovory s lidmi v NC Olympie.

Plzeň nás baví 2014-2015

Tento projekt vznikl k příležitosti získání titulu PLZEŇ 2015 - Evropské hlavní město kultury.

Projekt je zaměřen na rozvoj multikulturní výchovy. Hlavním cílem je otevřenost, kreativita,

vnímání města jako kulturní metropole, prostor pro odlišné kultury, etniky i národy, široká

účast všech občanů na životě svého města.

                                                                

Z lavic do přírody.docZ lavic do přírody

Cílem projektu je posílit u našich žáků porozumění ekologickým vztahům v městských a venkovských oblastech Plzeňského kraje a rozvíjet výukové metody a formy, které vedou k prohloubení vztahu dětí k prostředí, ve kterém vyrůstají.

 

Přihlášení do e-learningu 

Letní slavnost 2011      

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Za podpory Nadace Čez mohla proběhnout  13. 6. 2011 již tradiční Letní slavnost naší školy tentokrát s názvem Když zalovím ve své knihovničce.  Byla podpořena finanční částkou 50 000,- Kč. Ta byla použita především na pronájem důstojných prostor.    

V Komorním divadle v Plzni se tak mohli žáci naší školy předvést ve vystoupeních jednotlivých tříd i představit práci mimoškolních kroužků.

Tato akce byla motivována příběhy z dětské literatury a plnila mimo jiné i funkci motivovat děti ke čtení.

Organizaci měli na starosti žáci 5. třídy a dokázali tak, že jsou schopni se ujmout zajištění takové velké akce i spolupracovat na společném díle.

Design by SITMP