Úřední deska - Aktuality

Platba za školní družinu září - prosinec 2022 více

 

školné MŠ 2022/2023 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : + 420 378 027 006

Tel. ředitelna: + 420 378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  +420 378 027 001

Tel. ŠJ :+ 420 378 027 002
Tel. MŠ: +420 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Státní fond životního prostředí ČR

Souhlas zákonného zástupce

S O U H L A S

 

V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

souhlasím s poskytnutím zdravotních služeb

 

mého syna / dcery……………………………………………………………

při výjezdech na mimoškolní akce, včetně školy v přírodě.

 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte  na Tyršově ZŠ a MŠ Plzeň.

 

Jméno zákonného zástupce:………………………………………………….

 

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………….

 

 

V Plzni, dne…………………..

Tento souhlas prosím vyplňte a do konce května 2012 odevzdejte třídní učitelce Vašeho dítěte.

 

Design by SITMP