Platby kroužků na škol. rok 2019/2020

Platby kroužků na škol. rok 2019/2020

Úhrada kroužků:  do 18. 10. 2019.

Číslo účtu: 52 438 311 /0100

Variabilní symbol -  dle přehledu VS kroužků,

do poznámky prosím uvádět jméno dítěte.

Kroužky_přehled_VS.pdf