Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: 378 027 004, 005

Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:  ZŠ: tyrsovazs@gmail.com
             MŠ: mscernice@seznam.cz
             ŠJ: cernicesj@seznam.cz


 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Rozdělení přijatých dětí do ZŠ na škol. rok 2016/2017

Files/zstyrsova/Rozděleni přijatých žáků do ZŠ 2016-2017.pdf

Schůzka třídních učitelek  s budoucími prvňáčky se uskuteční 18. 5. 2016 v době od 13:30 hod.  do 14:15 hod. v budově Tyršovy ZŠ.

(třídní učitelky budoucích 1. tříd zajistí přechod dětí z MŠ Vltavínová.)

I ostatní přijatí předškoláci, kteří nyní nenavštěvují naší MŠ, mají možnost přijít na setkání v uvedeném termínu a čase do budovy školy.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 1.A a 1.B s třídními učitelkami se uskuteční 6. 6. 2016 od 16:00 hod.

(na schůzku si prosím přineste 500 Kč, které paní učitelky vybírají na školní potřeby.)

Design by SITMP