Úřední deska - Aktuality

Platby za kroužky 2021/2022 více

 

Platba školného MŠ 2021/2022 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Informace k platbě

 

Výše stravného

Výše úhrady stravného stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami (viz. vyhláška č. 107/ 2005 ).
Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

Ceny přesnídávek, obědů a svačin:

děti MŠ 3-6 let      (9,- 18,- 7,- 3,- pitný režim)   37,-                             
děti MŠ od 7 let    (10,-21,-9,-)                             40,-   
žáci ZŠ 7-10 let – přesnídávky                          15,-
žáci ZŠ 7-10 let – oběd                                      25,-
žáci ZŠ od 11 let - přesnídávky                         15-,                   
žáci ZŠ od 11 let – oběd                                    27,-
cizí strávníci                                                       67,-
Výše uvedené ceny byly upraveny s platností od 1. 1. 2021

Platba stravného

Inkasním příkazem na číslo účtu 244 373 11/0100 anebo hotově v kanceláři ŠJ.
Na konci školního roku bude provedeno vyúčtování s těmito možnostmi:
           a) nechat na kontě zůstatek pro další školní rok
b) vrátit zůstatek na účet
c) vyzvednout hotovosti v kanceláři ŠJ
V době nepřítomnosti je nutno oběd odhlásit nejpozději téhož dne do 8 hodin.

Možnosti odhlašování:

a) osobně (kancelář ŠJ)
b) telefonicky 378 027 002
c) e-mailem cernicesj@seznam.cz

 

 

Design by SITMP