Úřední deska - Aktuality

Platby za kroužky 2021/2022 více

 

Platba školného MŠ 2021/2022 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Povinně zveřejňované informace

 

1. Název
oficiální název
2. Důvod a způsob založení
důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
organizační struktura
4. Kontaktní spojení
oficiální kontakty
5. Případné platby lze poukázat
bankovní spojení
6. IČO
IČO
7. Plátce daně z přidané hodnoty
plátce DPH
8. Dokumenty
zřizovací listina školy

rozpočet

9. Žádosti o informace
místo a způsob podání
10. Příjem podání a podnětů
formulář žádosti
11. Předpisy
zákon č. 106/1999
zákon č. 561/2004
vyhláška č. 48/2005
vyhláška č. 107/2005
vyhláška č. 14/2005

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace

12. Úhrady za poskytování informací
sazebník úhrad za poskytování informací
13. Licenční smlouvy.
licenční smlouvy nejsou uzavřeny
14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím
výroční zpráva 2018
výroční zpráva 2019

výroční zpráva 2020

Design by SITMP