Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: 378 027 004, 005

Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:  ZŠ: tyrsovazs@gmail.com
             MŠ: mscernice@seznam.cz
             ŠJ: cernicesj@seznam.cz


 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

Povinně zveřejňované informace

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.
oficiální název
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
důvod a způsob založení
3. Popis organizační struktury povinného subjektu.
organizační struktura
4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, datová schránka.
oficiální kontakty
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
bankovní spojení
6. Identifikační číslo organizace (IČO).
IČO
7. Dokumenty, seznam hlavních dokumentů.
školní řád
rozpočet
8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
způsob podání žádosti
9. Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.
zákon č. 500/2004
10. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
formulář žádosti
11. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
a) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
b) zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
c) vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
d) vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
zákon č. 106/1999
zákon č. 561/2004
vyhláška č. 48/2005
vyhláška č. 107/2005
12. Sazebník úhrad za poskytování informací.
sazebník úhrad
13. Výhradní licence, licenční smlouvy.
licenční smlouvy
14. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
výroční zpráva 2018_19
výroční zpráva 2019_20
15. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§18 zák. č. 106/1999 Sb.)
výroční zpráva 2018
výroční zpráva 2019

Design by SITMP