Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : + 420 378 027 006

Tel. ředitelna: + 420 378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  +420 378 027 001

Tel. ŠJ :+ 420 378 027 002
Tel. MŠ: +420 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Státní fond životního prostředí ČR

Potvrzování formuláře k OČR v případě uzavření MŠ

Metodika ČSSZ k potvrzování formuláře k OČR v případě uzavření třídy případně celé MŠ

 

 

 

Ředitel/ka MŠ rozhodne na základě pokynu KHS o uzavření třídy případně celé MŠ. U rodičů dětí pak následují dvě možnosti pro čerpání ošetřovného:

 

1)   Dítě, kterému byla nařízena karanténa (vytrasované od KHS) – je vystaveno rozhodnutí o potřebě péče z důvodu karantény – vystavuje KHS nebo ošetřující lékař – ošetřovné z důvodu nařízení karantény

 

 

2)   Dítě, které nebylo vytrasováno a není mu nařízena karanténa avšak není mu umožněna docházka z důvodu uzavření třídy, příp. MŠ – rodič vyplní Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Tuto žádost nevystavuje MŠ.

      Rodič sám vyplní tiskopis viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m - v části A tohoto tiskopisu sám rodič uvede veškeré informace o školském zařízení a je to považováno za „čestné prohlášení“ a školské zařízení tedy nemusí nic na tiskopise potvrzovat (ani jej nevystavuje).

      Prakticky to tedy funguje tak, že rodič si na ePortále ČSSZ stáhne tento tiskopis, sám si jej vyplní a podepíše a následně předá svému zaměstnavateli.

 

 

Ze strany ředitele/ky MŠ je v dané situaci a dle pokynů KHS možné rozhodnout o omezení provozu MŠ buď uzavřením celé MŠ nebo její části (třídy). MŠ v případě uzavření nepotvrzuje formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)“, pouze rodičům dětí oznámí rozhodnutí o uzavření a důvod, který pro toto uzavření vedl. Rodič pak sám uvede informace o uzavření MŠ a jeho důvodu na formuláři „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.

 

 

Design by SITMP