Úřední deska - Aktuality

Platby za kroužky 2021/2022 více

 

Platba školného MŠ 2021/2022 více

 

Kontakty

Adresa: U Školy 7, 326 00 Plzeň
IČ: 708 789 51
číslo účtu: 52 438 311 / 0100
odlouč. pracov. MŠ: Vltavínová 10 
Tel. OP MŠ : 378 027 006

Tel. ředitelna:  378 027 000

Tel. kancelář ZŠ:  378 027 001

Tel. ŠJ : 378 027 002
Tel. MŠ: 378 027 003
Tel. ŠD: viz ŠD, Kontakty -  vychovatelky
Datová schránka: r39maaj

GDPR_info.pdf

účet SRPDŠ: 107 - 8430850247 / 0100

Email:
ZŠ:
skola@tyrsovazsams.plzen.eu
MŠ:
skolka@tyrsovazsams.plzen.eu
ŠJ:
jidelna@tyrsovazsams.plzen.eu

 


Škola otevřená rodičům,
rodiče otevření škole

Cesty k inkluzi

Projekt Díky dětem

O družině

Školní družina školním roce 2021/22:
 

účastníci

vychovatelka

umístění

telefon 

1. oddělení

1.A, děvčata 1.B

Bc. Eva Balíková

podkroví - poč. učebna

721 121 950

2. oddělení

chlapci 1.B, 2. třída 

Ing. Hana Čáchová

2. třída

776 794 015

3. oddělení

3. třída

Mgr. Bc. Edita Knorrová

1.B

605 418 491

4. oddělení

4. třída, 5. třída

Jana Pszczólková, DiS

podkroví

608 846 380

Režim a provoz školní družiny:

Ranní družina

6:30 - 7:00 v Modré třídě MŠ, 7:00 - 7:40 v podkroví

Odpolední provoz

po vyučování - 14:15 provoz jednotlivých oddělení (oběd, TV, tvoření, relaxace)
14:15 - 15:15 pohybové aktivity venku nebo v tělocvičně
15:15 - 16:30 odpočinkové aktivity

Vyzvedávání žáků

po obědě

14:15 - žáky předává vychovatelka u hlavního vchodu, v letním období na školní zahradě

15:15 - žáky předává vychovatelka u hlavního vchodu, v letním období na školní zahradě

poté do 16,30 rodič zvoní na koncovou družinu (005), vychovatelka předává žáky u hlavního vchodu, v letním období na školní zahradě

V jiném čase je nutné dohodnout výjimku s vychovatelkou!

 

                       

 

Design by SITMP